“Cossiols: el temps retratat”. L’exposició d’aquesta tardor al Claustre de Llucmajor

Per a la natura morta partesc del no-res material. El primer pas és trobar l’objecte que farà visible el sentiment que ha provocat el desig. Dels objectes que m’envolten, n’utilitz els preferits, ja sigui estèticament, ja sigui sentimentalment. Després hi afegiré el color i la composició per arribar a la imatge desitjada (Toni Catany)